Współpraca

* Model współpracy Kancelarii Brokerskiej z klientem wygląda następująco:

 • udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Klienta przed towarzystwami ubezpieczeniowymi działającymi na rynku (wzór do pobraniana dole podstrony)
 • analiza potrzeb Klienta w zakresie ubezpieczeń, m.in. analiza zagrożeń jakie mogą spotkać przedsiębiorstwo,
 • opracowanie programu ubezpieczeniowego dostosowanego dla konkretnego Klienta,
 • ofertowanie oraz negocjowanie warunków ubezpieczenia,
 • rzetelne porównanie różnych ofert ubezpieczeniowych,
 • szczegółowa analiza porównywanych ofert, według jasno określonych i przejrzystych kryteriów,
 • wskazanie najkorzystniejszej oferty przy pozostawieniu ostatecznej decyzji Klientowi,
 • zawracie umowy.

* Obsługa w trakcie trwania polis:

 • stała opieka doradcza i operacyjna przez cały okres ubezpieczenia,
 • kontrola terminów płatności rat oraz wznowienia (ekspiracji) polis,
 • pomoc w likwidacji szkód,
 • prowadzenie procedury odwoławczej w przypadkach odmowy bądź zaniżenia odszkodowania

icon pdfPobierz dokument pełnomocnictwa w formacie pdf