Oferta

Przedmiotem działalności spółki jest działalność ubezpieczeniowa w postaci świadczenia kompleksowej obsługi brokerskiej.

Na bieżąco monitorujemy rynek produktów ubezpieczeniowych, starając się wyszukać nowe, najkorzystniejsze rozwiązania dla naszych Klientów. Otrzymują Oni od nas indywidualny program ubezpieczeniowy w pełni dopasowany do sowich potrzeb jak i specyfiki działalności swojej firmy.

Zoptymalizowany model ubezpieczeniowy proponowany przez nas umożliwia znaczne obniżanie kosztów za składki ubezpieczeniowe, jednocześnie zachowując najszerszy zakres ubezpieczenia poprzez wprowadzanie szeregu dodatkowych klauzul.

* Klientom zainteresowanym nowoczesnym i w pełni profesjonalnym podejściem do tematu ubezpieczeń oferujemy nasze usługi z zakresu:

ubezpieczenia komunikacyjne

W ramach naszej oferty proponujemy ubezpieczenia OC, AC, NNW pojazdów zarówno Klientów indywidualnych jak i flot pojazdów należących do przedsiębiorstw. Ubezpieczenie zabezpiecza kierowcę i sprawcę wypadku oraz poszkodowanego przed skutkami wypadków drogowych. Nasza oferta obejmuje również profesjonalną obsługę likwidacji szkód.
 

ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia mienia firm, przedsiębiorstw, klientów indywidualnych od wszystkich ryzyk tzw. Allrisk. Oferujemy ubezpieczenia od zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych np. pożar, powódź, które chronią przed utratą najczęściej dorobku całego życia.


odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia różnych grup zawodowych: pośredników nieruchomości, biur rachunkowych, rolników, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt, ubezpieczenie OC organów władz lub dyrekcji spółki kapitałowej.


gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe zwiększają płynność finansową wykonawcy oraz są doskonałym narzędziem pozwalającym na zwiększenie wiarygodności podmiotu gospodarczego, proponujemy:

  • Gwarancje Należytego Wykonania Kontraktu
  • Gwarancje Usunięcia Wad i Usterek
  • Gwarancje Zwrotu Zaliczki 
  • Gwarancje zapłaty wadium (gwarancje wadialne)


rolne

Gwarantujemy kompleksowe ubezpieczenie gospodarstwa dostosowane do każdego rodzaju działalności. Oferujemy ubezpieczenia płodów rolnych, budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, pojazdów tzw. agrocasco, hodowli zwierząt czy produkcji owocowo-warzywną.


grupowe

Ubezpieczenia pracowników przedsiębiorstw realizujemy już od 5-ciu osób. Warunki ubezpieczenia negocjowane są indywidualnie dla konkretnego przedsiębiorcy uwzględniając jego personalne potrzeby. Polisa Grupowego Ubezpieczenia na Życie zapewnia dodatkowe wsparcie finansowe w różnych sytuacjach życiowych, np.: śmierci ubezpieczonego lub członka rodziny, nieszczęśliwego wypadku, ciężkiej choroby.


życiowe

Ubezpieczenia na życie w ramach otwartych grup co gwarantuje wysokie sumy ubezpieczenia przy zachowaniu najniższych składek, zabezpiecza ubezpieczonego jak i jego rodzinę w przypadku uszczerbku na zdrowiu np. w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Gwarantuje wypłatę pieniędzy w momencie, gdy będą najbardziej potrzebne.


transportowe

Ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu krajowym i w międzynarodowym, ubezpieczenie mienia podczas transportu krajowego i międzynarodowego tzw. cargo

* Nasze usługi świadczymy dla:

  • małych i średnich przedsiębiorstw,
  • dużych korporacji,
  • banków i instytucji finansowych,
  • spółek Skarbu Państwa,
  • firm z branży budownictwa, rolnictwa, handlu itp.
  • klientów indywidualnych

Naszą Kancelarię wyróżnia dbałość o Klienta i skuteczne prowadzenie negocjacji w ramach indywidualnego programu ubezpieczeniowego, co skutkuje otrzymywaniem referencji od dotychczasowych, zadowolonych ze współpracy z nami Klientów.

Celem naszej działalności jest nieustanna dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług.